Inne

System RCP – dlaczego warto go wdrożyć w firmie?

Maj 21 2018

Liczba godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu stanowi podstawę do przygotowania przez pracodawcę rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia. Dlatego tak istotne jest monitorowanie czasu, w jakim zatrudniona osoba jest obecna w zakładzie pracy i jak wydajnie pracuje. Obecnie, dzięki profesjonalnym systemom rejestracji czasu pracy (RCP) jest to łatwe i zajmuje niewiele czasu. Jakie są inne zalety wdrożenia w przedsiębiorstwie RCP? Jak działa system RCP?...

Czytaj więcej