Technika

Komunikacja wielokanałowa z systemem Marketing Automation

Marzec 24 2017

Marketing wielokanałowy polega na stosowaniu wielu odmiennych kanałów komunikacji w celu skutecznego dotarcia do klientów. Właściwa integracja różnorodnych działań w ramach jednej strategii marketingowej pozwala na osiągnięcie efektu synergii - spójne i zsynchronizowane ze sobą akcje marketingowe prowadzone za pośrednictwem wielu odmiennych kanałów przynoszą lepsze rezultaty niż pojedyncze, oderwane od siebie działania. Dostarczanie odbiorcom treści za pomocą...

Czytaj więcej