Inne

Oświadczenie PIT WZ

Michał Wolański
mar 17 2017

Już od 15 marca tego roku wielu podatników odetchnie z ulgą i z wielką radością odda coroczne wypełnianie PIT w ręce pracowników właściwego według miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Tego dnia zacznie obowiązywać przepis umożliwiający rozliczenie dochodów za 2016 rok na nowych zasadach. Ministerstwo Finansów wprowadza bowiem nowy formularz PIT WZ, czyli wniosek o roczne rozliczenie podatku dochodowego przez urzędnika administracji skarbowej. Wniosek PIT WZ o rozliczenie dochodów za 2016 rok można składać od 15 marca a 18 kwietnia 2017 r.

Jakie korzyści dla podatnika płynął ze złożenia PIT-WZ?

Nowo wprowadzone oświadczenie PIT WZ jest kolejnym ułatwieniem dla wielu osób składających roczne zeznania podatkowe. Ministerstwo Finansów szacuje, że z ułatwienia będzie mogło skorzystać około 13 milionów Polaków. To sposób na oszczędność czasu i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów podczas wypełniania formularzy PIT oraz błędów rachunkowych, które zdarzają się często podczas przepisywania danych z PIT-11 przesłanych od płatników. Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z tej formy udogodnienia. Wniosek o rozliczenie podatku PIT WZ do właściwego urzędu skarbowego mogą przesłać tylko podatnicy, którzy otrzymują  wynagrodzenie wyłącznie od płatników wystawiających PIT 11 i PIT 11A, w tym ZUS  i KRUS,  pracodawców, spółdzielni pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych,osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, centrów integracji społecznej, uczelni wyższych , aresztów śledczych, zakładów karnych. Nie ma znaczenia czy podatnik rozlicza się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy jest osobą samotnie wychowują dziecko. Pracownicy urzędu skarbowego przygotują nasze zeznanie roczne na podstawie informacji, które zawiera przesłany druk PIT WZ, więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem https://www.pitax.pl/wniosek-o-rozliczenie-pit-przez-urzad-skarbowy/

Wniosek o rozliczenie podatku PIT WZ musi zawierać takie informacje, jak:

- imiona i nazwisko podatnika, identyfikator podatkowy, datę urodzenia oraz adres zamieszkania podatnika,

- identyfikator podatkowy małżonka, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia małżonka

- rok podatkowy, którego dotyczy wniosek;

- nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

- adres e-mail, na który będzie kierowana informacja o wypełnionym PIT,

- podpis wnioskującego o rozliczenie podatnika,

- numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać 1% naszego podatku.

Informacje:

- o sposobie opodatkowania,

- o rodzaju kosztów uzyskania przychodów,

- o odliczeniach od podatku lub dochodu, w tym ulg na dzieci lub cele rehabilitacyjne.

PIT WZ

Oświadczenie PIT WZ można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem  Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów lub systemu e-Deklaracje a także wybranego banku krajowego a w przyszłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej. W ciągu pięciu dni od złożenia wniosku PIT WZ, fiskus prześle na wskazany przez podatnika adres mailowy link wraz z kodem dostępu do przygotowanego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym. Zeznanie będzie można zaakceptować lub nie. Na podjęcie decyzji podatnik ma czas do 2 maja  2017 roku, czyli do upływu terminu składania rocznych deklaracji PIT. Jeżeli nie podejmie do tego czasu żadnych czynności, zaproponowane przez urząd skarbowy rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane w systemie  i przyjęte jako obowiązujące.

W jaki sposób podpisać kierowany do urzędu skarbowego PIT WZ?

Każdy dokument składany do urzędu skarbowego musi być  podpisany przez podatnika. Ta zasada dotyczy  również wersji elektronicznej. Jeśli składamy wniosek PIT-WZ za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub aplikacji e-Deklaracje możemy podpisać go za pomocą:

- kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy,

- podpisu elektronicznego.

Jeśli oświadczenie PIT WZ przesyłamy za pośrednictwem Portalu Podatkowego, to możemy go podpisać również przy pomocy  profilu zaufanego. W przypadku, gdy składamy PIT-WZ przez stronę banku a w przyszłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej możemy skorzystać z możliwości użycia danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy, czyli po prostu  zalogować się do banku.

PITax.pl Łatwe podatki został wybrany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jako najlepszy program do PIT dla użytkowników oraz organizacji pozarządowych zbierających 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *