Przedsiębiorca

O jakich datach musi pamiętać przedsiębiorca?

Dorota Plichta
paź 2 2016

Prowadzenie własnej firmy to nie tylko przyjemność i satysfakcja, ale również całe mnóstwo różnych kwestii i spraw, którymi musimy właściwie nieustannie się zajmować

Dobry przedsiębiorca powinien bez przerwy mieć "oczy dookoła głowy", bowiem czasami najmniejsze nawet zaniedbania w niektórych dziedzinach mogą doprowadzić firmę do ogromnych strat i kłopotów z prawem. To właśnie przepisy i prawo obowiązujące obecnie w Polsce sprawia, że prowadzenie firmy może być tak skomplikowane. Oprócz "większych spraw" którym musimy poświęcać sporo czasu i uwagi istnieją również rzeczy bardziej cykliczne, które wymagają zajmowania się nimi co miesiąc.

Kalendarz przedsiębiorcy

Warto zapoznać się bliżej z kalendarzem przedsiębiorcy aby mieć pewność, że nie zapomnimy o żadnych istotnych dla naszej firmy obowiązkach. Jeżeli firma rozlicza się z Urzędem Skarbowym w ramach karty podatkowej, to maksymalnie do 7 dnia miesiąca musi zapłacić podatek.

W przypadku jednoosobowej działalności która nie zatrudnia pracowników, składki ZUS należy opłacić do 10 dnia miesiąca. Jeżeli firma zatrudnia pracowników lub współpracuje ze zleceniobiorcami, to składki za nich opłaca się maksymalnie 15 dnia miesiąca.

Inny podatek należy zapłacić maksymalnie do 20 dnia miesiąca. Chodzi tu o podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Data ta dotyczy również przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ryczałtu lub wybierających podatek liniowy. W przypadku działalności posiadających osobowość prawną – na przykład spółka z.o.o. - do 20 dnia miesiąca należy wpłacić zaliczkę za podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Rozliczenia przedsiębiorcy

Do 20 dnia miesiąca wpłaca się również zaliczkę za podatek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Jeśli firma płaci podatek VAT, to przelew do US należy wykonać najpóźniej 25 dnia miesiąca. Istnieje również kilka istotnych dat, o których trzeba pamiętać w ciągu roku. Na przykład, maksymalnie do 20 stycznia mamy możliwość ostatecznego wyboru odpowiedniej dla siebie formy rozliczania się, lub zmiany wcześniejszej decyzji. Jeśli ktoś rozlicza się na podstawie karty podatkowej albo ryczałtu, to ma czas na złożenie swojego zeznania podatkowego do końca stycznia.

Do końca lutego należy rozliczyć zaliczki za podatek od wynagrodzeń dla pracowników.

Do końca marca mamy czas na złożenie zeznania rocznego w przypadku, kiedy nasz rok obrotowy równa się rokowi kalendarzowemu.

Do 30 kwietnia zeznanie takie muszą złożyć przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych lub płacący podatek liniowy.

Powyżej wymieniliśmy oczywiście jedynie te ogólne daty, które z reguły dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Wiele jednak zależy od tego, jaki charakter ma prowadzona przez nas działalność i jakie sposoby rozliczania się wybieramy. Warto zatem bliżej przyjrzeć się tym terminom i przygotować z nich własny, indywidualny kalendarz.

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *