Rodzina

Recykling tworzyw sztucznych - metody przetwarzania odpadów opakowaniowych

maj 23 2018

Czym jest odpad opakowaniowy? Tym terminem określa się wszystkie opakowania (włączając również te wielokrotnego użytku) które zostały wycofane z rynku i które stanowią odpady zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 maja 2011 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wyjątkiem w tym przypadku są odpady powstałe w procesie produkcji opakowań. Rodzaje opakowań W zależności od surowca, jaki został użyty do stworzenia danego opakowania można pogrupować je w...

Czytaj więcej