Rodzina

Ważne rzeczy, które należy rozważyć przy przeprowadzce do domu opieki

Robert Michoń
lis 9 2021

W dzisiejszych czasach, kiedy większość ludzi myśli o domach opieki, zazwyczaj wyobrażają sobie dorosłego, w wieku 60 lat lub starszego, przykutego do łóżka, odizolowanego, samotnego i po prostu czekającego na kolejną dotację rządową, która ma nadejść. Tak mogło być jeszcze kilka lat temu, ale już nie teraz. W 2021 roku jest prawie tyle samo domów opieki dla osób starszych, co dla dzieci. Pierwotnie te jednostki nie były opłacane przez Medicaid, państwowy program opieki medycznej, na którym zależy większości obywateli o niskich dochodach i niepełnosprawnych. Jednak w ostatnich latach, program federalny podniósł się, aby zapewnić pokrycie krótkoterminowej opieki domowej dla tych, którzy jej potrzebują, ale nadal jest to dobrowolne dla poszczególnych stanów.

Niektóre państwa przyjęły ją z entuzjazmem, podczas gdy inne nadal stosują ją oszczędnie. Jednak nawet tam istnieje kilka szarych stref. Kwestia, czy starszy mieszkaniec powinien pozostać w domu opieki, czy też powinien zostać przeniesiony do instytucji, jest jedną z niewielu decyzji, które muszą być podjęte przez członka rodziny lub opiekuna. W sprawę zaangażowani są również obrońcy praw, którzy chcą, aby każdy mieszkaniec domu opieki miał te same prawa, niezależnie od poziomu dochodów. Dobrą placówka jest np. dom opieki Bemowo.

Teraz w USA np. Medicare i Medicaid zapewniają pewną pomoc finansową dla tych, którzy potrzebują wsparcia w domu, ale pozostaje pytanie, jaki rodzaj instytucji będzie używany. Czy domy są świadczone przez rząd czy przez prywatną firmę? Istnieją zarówno rządowe, jak i prywatne domy dla osób potrzebujących takiej opieki, więc do którego z nich powinny udać się osoby starsze? Krótka odpowiedź brzmi, że sytuacja każdej osoby jest inna, ale istnieją pewne wspólne elementy pomiędzy domami opieki. Najważniejszym czynnikiem jest to, że pensjonariusz nie otrzymuje gorszej jakości opieki. Wszyscy rzecznicy osób starszych chcą, aby ich rodzice byli traktowani z szacunkiem i godnością, niezależnie od ich sytuacji finansowej.

Ważne jest również, aby pamiętać, że nie ma ustalonej skali płac za opiekę długoterminową. Pacjenci przebywający w domach opieki mogą w rzeczywistości kosztować firmy ubezpieczeniowe więcej, niż gdyby pozostali w swoich domach. Dzieje się tak dlatego, że istnieje różnica w opiece medycznej i jakości pomiędzy pobytem w szpitalu a pobytem w domu. Dlatego też, każdy rachunek za długoterminową opiekę medyczną będzie różnił się w zależności od pacjenta, w oparciu o jego historię medyczną i ciężkość jego stanu. Listę firm oferujących domy spokojnej starości znajdziesz na https://nabemowie.pl/firmy.

seniorka w domu opieki

Jedną z opcji, za którą opowiada się wielu zwolenników opieki długoterminowej, jest przeniesienie pacjenta do domu opieki. Chociaż może się to wydawać łatwiejszym rozwiązaniem, ma to również swoje wady. Pozostawienie kogoś w zakładzie opieki długoterminowej jest kosztowne, ale jeśli dana osoba może sobie pozwolić na życie w domu, to powinna to zrobić. Może być trudniej przenieść rodzinę do rezydencji, gdy mają dzieci, ale wielu zwolenników zgadza się, że jeśli jest to zrobione w sposób pełen miłości, będzie to lepsze dla wszystkich zainteresowanych.

Niektóre osoby po prostu nie chcą opuszczać swoich domów, aby zamieszkać w domu opieki. Dotyczy to zwłaszcza osób niepełnosprawnych lub starszych, które cieszą się niezależnością wynikającą z możliwości podejmowania własnych decyzji w sprawach takich jak jedzenie czy opieka zdrowotna. Osoby te są często najsilniej przywiązane do swoich społeczności i nie chcą się od nich oddalać. Dla tych osób lepszą opcją są usługi środowiskowe, takie jak te świadczone przez Home Shortage Organization. Usługi te oferują usługi domowe, usługi transportowe oraz posiłki dostarczane codziennie lub co miesiąc.

Wiele instytucji oferuje usługi porządkowe swoim klientom, ale niektóre z nich nie posiadają licencji na świadczenie takich usług. Usługi oferowane przez niektóre agencje pomocy domowej mogą nie być odpowiednie dla osób w wieku 65 lat i starszych. Jeśli potrzebujesz instytucji świadczącej usługi porządkowe, powinieneś upewnić się, że Twój opiekun posiada stosowną licencję. Ponadto, ważne jest, aby dowiedzieć się, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące rodzaju odzieży, którą opiekunka będzie mogła zakupić dla osób starszych. Niektóre agencje pomocy domowej mogą zezwalać swoim pracownikom na noszenie tylko tych ubrań, które są objęte polityką agencji.

Wiele osób starszych i społeczności zajmującej się opieką długoterminową nad osobami starszymi martwi się o swoją przyszłość. Dostępnych jest wiele opcji, które pomogą im przygotować się na złote lata. Ośrodki opiekuńcze, domy opieki i usługi środowiskowe mogą pomóc im w dostosowaniu się do nowej sytuacji. Usługi te zapewniają im pomoc, której potrzebują, aby pozostać niezależnymi. Po więcej informacji wejdź na https://nabemowie.pl/.

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *