Inne

Nerwica natręctw – sposoby leczenia obsesji

Robert Michoń
sty 8 2019

nerwica natręctw

Skuteczne leczenie nerwicy natręctw – czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (ang. OCD: obsessive-compulsive disorder) wymaga długotrwałej terapii, łączącej działanie psychoterapii i farmaceutyków. Które z metod stosuje się w trakcie terapii i jakie są rokowania?

Konieczność stosowania terapii złożonych

Nerwica natręctw to schorzenie przewlekłe a skuteczność terapii zależy przede wszystkim od dobrze postawionej diagnozy. Na dobór metod leczenie wpływa kilka czynników m.in. wiek pacjenta i obecność dodatkowych schorzeń psychicznych, często towarzyszących OCD np. stanów lękowych. Największą skuteczność odnotowuje się w przypadku kompleksowych, złożonych terapii, łączących działanie farmaceutyków i technik psychoterapeutycznych (1) – szczególnie terapii behawioralnej.

Skuteczność leczenia z zastosowaniem metod łączonych daje dużą poprawę u prawie 25% chorych a poprawę umiarkowaną odnotowuje się w przypadku ok. 50% pacjentów (1). Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość leczenia jest włączenie w terapię rodziny pacjenta (2) i jej skuteczna edukacja na temat impulsów, które wzmagają u pacjenta występowanie obsesyjnych myśli i kompulsji (przymusowych zachowań).

Skuteczność psychoterapii

Pierwszym wyborem w postępowaniu terapeutycznym jest psychoterapia (1, 2), wskazywana szczególnie w przypadku leczenia dzieci i młodzieży oraz dorosłych wykazujących łagodne lub umiarkowane objawy zaburzeń. Dobór metody terapii zależy od indywidualnego stanu pacjenta. Najczęstszym wyborem jest terapia behawioralna, zorientowana na stopniowe oswajanie pacjenta z lękami i naukę radzenia sobie z obsesyjnymi zachowaniami. Pacjent uczy się prawidłowo reagować na sytuacje, które najczęściej wyzwalają u niego stres i impulsywne zachowanie.

Jeżeli nerwicy natręctw towarzyszy lęk, terapeuta może także zastosować techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe oraz indywidualną psychoterapię (2). Zalecana jest także terapia rodzinna – niezbędna w przypadku dzieci i młodych pacjentów z OCD.

Nerwica natręctw – leczenie farmakologiczne

Zastosowanie leczenia farmakologicznego zależy od wyników diagnozy pacjenta. Farmaceutyki wykorzystuje się zazwyczaj w przypadku leczenia nerwicy natręctw: uwarunkowanej biologicznie, u pacjentów dorosłych, u osób z nasilonymi objawami (mogącymi zagrażać ich zdrowiu) (2).

W leczeniu nerwicy natręctw stosuje się leki przeciwdepresyjne (1) z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluwoksamina, fluoksetyna, paroksetyna, citalopram). Aby leczenie było skuteczne, konieczna jest długa terapia. Najkrótszy, wymagany okres leczenia, niezbędny do określenia skuteczności terapii to min. 8-12 tygodni (2). Zależnie od diagnozy i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, terapia może być przedłużona o kilka kolejnych miesięcy. W wielu przypadkach farmakoterapia obejmuje też leczenie stanów lękowych, często towarzyszących osobom, u których zdiagnozowano OCD (2).

Przeczytaj więcej na temat zdrowotny na adamed.expert

Źródła:

(1) Pilaczyńska-Jodkiewicz E. Rozpoznawanie i leczenie zespołu natręctw (zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych). Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2002;2(3):177-181

(2) Rabe-Jabłońska J. Diagnoza i leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Psychiatria. 2007;4(4):160-174

 

Materiał zewnętrzny

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *