Natura i zdrowie

Leczenie uzależnienia przez dialog motywacyjny

Michał Wolański
sie 16 2017

uzależnienie

Okazuje się, że obecnie terapeuci szukają takich rozwiązań, dzięki którym praca z osobami uzależnionymi będzie prowadzona z pewnym powiewem świeżości. Szuka się więc takich sposobów, dzięki którym pokonać będzie można rutynę oraz zawodowe wypalenie. Najlepszym sposobem, obecnie szczególnie popularnym staje się dialog motywujący, który pojawia się w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ta metoda może być stosowana, jednak nie powinna być jednym mechanizmem, gdy chodzi o walkę z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Założenie powinno być takie, że będzie to wsparcie innych działań jakie będą podejmowane. Sprawdź, co twierdzą specjaliści z texas-holdem-poker.edu.pl 

Czym jest dialog motywujący? 

W teorii można powiedzieć, że dialog motywujący może być stosowany samodzielnie, jednak w praktyce taka forma jest jednak rzadko wykorzystywana. Przede wszystkim uważa się, żę będzie on świetnym elementem wspomagającym terapie innego rodzaju. Dlatego w trakcie pracy z osobami uzależnionymi włącza się dialog motywujący jako sposób na to, by skutecznie wspierać walkę z uzależnieniami. Wracając do samego definiowania tego sposobu walki z uzależnieniami trzeba na samym początku powiedzieć, że brak motywacji to bardzo duży problem u osób, które są uzależnione. Jeśli motywacji do zmiany u nich nie będzie to taka zmiana nie będzie mogła się dokonać. Dlatego może się pojawić pytanie w jaki sposób tą motywację wzbudzić. 

uzależnienie
To właśnie dialog motywacyjny ma być tym sposobem. Będzie to rozmowa, ukierunkowana na to, by wywołać u pacjenta zmianę podejścia do uzależnienia i wzbudzenie chęci walki z uzależnieniem. Cały ten proces będzie połączony ze wzbudzaniem ducha dialogu. Ma pojawiać się troska o dobro człowieka, okazywanie akceptacji, współpraca. Zasadniczo terapeuta poprzez swój dialog powinien przede wszystkim budować specyficzną przestrzeń, w której będzie terapeuta i osoba uzależniona. Dobrze przeprowadzony dialog motywacyjny może się okazać niezwykle skuteczny i będzie świetnie wspierał inne formy terapii, dlatego jego prowadzenie będzie rzeczywiście wskazane.

Jakie techniki są wykorzystywane?

Zrozumienie jak funkcjonalny jest dialog motywacyjny nie będzie proste. Przede wszystkim terapeuta musi poznać proces uzależnień i swojego pacjenta. To bardzo ważne, by wiedzieć również jakie motywacje nim kierują. W ramach dialogu motywującego mamy techniki, które mają pomagać realizować cele. Pojawia się pytanie o to jak dowartościować pacjenta, by ta motywacja u niego była rzeczywiście silniejsza.

Różne oceny dla dialogu motywacyjnego

Okazuje się, że terapeuci mają różne podejście do dialogi motywacyjnego. W większości przypadków jednak badania oraz literatura potwierdzają, że może być to skuteczna metoda szczególnie przy uzależnieniach od substancji. Brakuje natomiast literatury, która mogłaby potwierdzić, że taka metoda okaże się również skuteczna w przypadku leczenia uzależnień behawioralnych. Dlatego terapeuci, którzy wprowadzają takie metody działań mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami co do tego jakie możliwości i efekty można dzięki nim wypracować.

Zobacz więcej informacji na: afrykanskasfora.pl

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *