Technika

Komunikacja wielokanałowa z systemem Marketing Automation

Michał Wolański
mar 24 2017

Marketing wielokanałowy polega na stosowaniu wielu odmiennych kanałów komunikacji w celu skutecznego dotarcia do klientów. Właściwa integracja różnorodnych działań w ramach jednej strategii marketingowej pozwala na osiągnięcie efektu synergii - spójne i zsynchronizowane ze sobą akcje marketingowe prowadzone za pośrednictwem wielu odmiennych kanałów przynoszą lepsze rezultaty niż pojedyncze, oderwane od siebie działania.

Dostarczanie odbiorcom treści za pomocą różnych kanałów powoduje wzmocnienie przekazu marketingowego i prowadzi do zwiększenia skuteczności prowadzonych kampanii. Marketing wielokanałowy otacza konsumenta z wielu różnych stron i komunikuje się z nim na wiele odmiennych sposobów.

Wyobraźmy sobie klienta, który postanowił kupić nowy telewizor. Sklep, do którego się udaje dysponuje bardzo szerokim wyborem w tym zakresie. Klient ma już jednak upatrzony model - wcześniej czytał blogi branżowe, śledził profile producentów w mediach społecznościowych i przeglądał oferty w Internecie. Firma, na której produkt się zdecydował jest przez niego rozpoznawana dzięki materiałom i reklamom, na które wcześniej natrafił. Podczas pobytu w sklepie upewnia się, że wybrany telewizor rzeczywiście najbardziej mu odpowiada, zakupu dokonuje jednak dopiero późnym wieczorem przy użyciu smartfona.

Tego rodzaju konsumenci, którzy korzystają z wielu źródeł informacji o produktach lub usługach i dzięki nowoczesnym technologiom mają niemal bez przerwy dostęp do wiedzy na ich temat nazywani są Always On Consumers. Aby zainteresować ich swoją ofertą konieczna jest strategia wielokanałowego marketingu, która pozwala na otoczenie odbiorców ze swoim przekazem z wielu różnych stron.

Marka musi być tam, gdzie są jej klienci. Dlatego marketingowcy w coraz większym stopniu dostrzegają potrzebę zastosowania kompleksowego systemu, który potrafi zintegrować różne kanały komunikacji z odbiorcami. Klienci korzystają z licznych źródeł informacji i kanałów komunikacji. Zależnie od wieku, płci czy branży, mogą preferować odmienne formy interakcji online i offline, używać różnych mediów społecznościowych i poszukiwać informacji za pomocą licznych narzędzi.

marketing automation

Potencjalni klienci są też przez dużą część czasu podpięci do urządzeń pozwalających na komunikację online. Często korzystają też w tym amym momencie z odmiennych mediów.

Wielość kanałów komunikacji używanych przez konsumentów daje firmom nowe możliwości dostarczania kluczowych informacji o swoich produktach i usługach. Skuteczna strategia marketingowa musi uwzględniać wielotorowość działań potencjalnych klientów i funkcjonować wielokanałowo, wykorzystując zróżnicowane formy komunikacji z odbiorcami.

System Marketing Automation zapewnia zautomatyzowane rozwiązania w takich dziedzinach jak:

- Direct Marketing

Bezpośredni kontakt z konsumentem za pośrednictwem e-maili, smsów.

- Real-time marketing

Działania prowadzone w czasie rzeczywistym, w oparciu o bieżące zachowania i preferencje potencjalnego klienta: powiadomienia web push, mobile push, pop-up'y.

- Social media marketing

Działania marketingowe w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy YouTube.

- Lead Management

Gromadzenie informacji o potencjalnych i aktualnych klientach, zarządzanie bazą kontaktów.

- Widoczność w mediach

Dystrybucja i publikacja informacji prasowych w mediach oraz ich wysyłka do dziennikarzy.

- Monitoring marki

Monitorowanie informacji pojawiających się w mediach tradycyjnych oraz w Internecie i mediach społecznościowych.

- Analizy i raporty

Analizowanie i raportowanie informacji dotyczących aktywności kontaktów, efektów kampanii marketingowych czy poziomu realizacji zakładanych celów. Systemy MA, takie jak iPresso, pozwalają dzięki tak szerokim funkcjonalnościom, na tworzenie kompleksowych ścieżek obsługi konsumentów za pomocą zautomatyzowanych scenariuszy działań. Dzięki nim użytkownik systemu określa, jakie działania system ma podjąć w reakcji na zachowania potencjalnego klienta.

Analiza trwających kampanii i prowadzony stale monitoring zachowań kontaktów umożliwia systemowi podjęcie skutecznych działań sprzedażowych. Inna będzie więc strategia w stosunku do osób przejawiających duże zainteresowanie usługami danej firmy, a inna w odniesieniu do tych, których działania nie zapowiadają możliwości szybkiego dokonania zakupu. Każdemu potencjalnemu klientowi system przekaże określone informacje zależne od etapu sprzedaży, na którym znajduje się dana osoba.

Bardzo konkretną, atrakcyjną ofertę dostarczy on np. tej osobie, której działania sugerują, że jest już bliska dokonania transakcji. W stosunku do klientów, którzy zakup mają już za sobą, system podejmie natomiast działania mające na celu utrzymanie dobrych i trwałych relacji, które mogą skutkować dokonaniem transakcji w przyszłości.

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *