Przedsiębiorca

Ubezpieczenia pracownicze na życie – zalety ubezpieczeń grupowych

Robert Michoń
wrz 26 2017

ubezpieczenia pracownicze

Alternatywą dla ubezpieczeń indywidualnych mogą być ubezpieczenia grupowe pracownicze. Umowę z towarzystwem ubezpieczeń podpisuje pracodawca, na rzecz swoich pracowników, którzy wyrażą chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Wbrew pozorom grupowe ubezpieczenia pracownicze to nie tylko poprawa wizerunku przedsiębiorstwa i wzmocnienie więzi na linii pracodawca-pracownik, ale także cała lista korzyści dla najbardziej zainteresowanych czyli ubezpieczonych.

Towarzystwa ubezpieczeń, oprócz klasycznych ubezpieczeń indywidualnych, coraz częściej oferują również ubezpieczenia grupowe. Czasem (jak np. w Open Life) wystarczą już dwie osoby pozostające w stosunku pracy z danym pracodawcą, aby zawarcie umowy ubezpieczenia było możliwe.

Ubezpieczenia grupowe pracownicze: największe zalety

Koszty ubezpieczenia grupowego są znacznie niższe niż w przypadku oferty dla klientów indywidualnych, mimo porównywalnego (a zazwyczaj szerszego) zakresu ubezpieczenia. W odróżnieniu od ubezpieczeń indywidualnych, ubezpieczenia grupowe dotyczą nie tylko zdarzeń w życiu ubezpieczonego, ale również członków jego rodziny.

Pracownik, którego obejmuje ubezpieczenie grupowe, może objąć nim także członka swojej rodziny. Ważne, by wypełnili oni własne deklaracje zgody. To opcja bardzo korzystna zwłaszcza dla osób, których mąż lub żona to freelancerzy lub osoby nie pozostające w żadnym stosunku pracy.

Ubezpieczenie grupowe jest ubezpieczeniem na życie, jednak jego zakres można rozszerzyć o szereg ryzyk dotyczących zdrowia (np. o ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu czy ciężkiej choroby). W niektórych przypadkach umowa o ubezpieczenie jest zresztą elastyczna także w pozostałych aspektach – w Open Life pracodawca ma bezpośredni wpływ nie tylko na zakres ubezpieczenia, ale również jego wysokość i wysokość składki- oferta ubezpieczenia jest przygotowywana zgodnie z oczekiwaniami jego pracowników.

Możliwość indywidualnej kontynuacji – taką propozycję ma w swej ofercie towarzystwo Open Life. Oznacza to, że nawet jeśli pracownika przestanie obejmować grupowe ubezpieczenie pracownicze, będzie on miał możliwość jego kontynuacji, ale już indywidualnie, na takich samych warunkach przez pierwszy rok, a później na warunkach wybranego przez siebie wariantu ochrony. To ogromna pomoc dla osób, które straciły pracę, lub tych których pracodawca zdecydował się zrezygnować z ubezpieczenia pracowniczego. Zawierając umowę indywidualnej kontynuacji ubezpieczony sam opłaca sobie składkę w wybranej przez siebie częstotliwości (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej).

Powiązane artykuły: Oferta Ubezpieczenia grupowego Open Life ponownie wyróżniona

Artykuł sponsorowany

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *