Przedsiębiorca

Kim w Polsce jest przedsiębiorca?

Michał Wolański
wrz 4 2016

Słowo "przedsiębiorca" jest powszechnie używane w mowie codziennej Polaków

Zwykle kojarzymy je po prostu z osobą, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Takie ogólne pojęcie sprawdza się co prawda w większości przypadków, ale musimy pamiętać, że w świetle przepisów może ono mieć szersze znaczenie. Dobrze jest zatem wiedzieć, co może ono oznaczać w konkretnych przypadkach. Przedsiębiorcą nazywana jest osoba prawna lub spółka prawa handlowego, która nie posiada osobowości prawnej. Pod pojęciem tym kryje się także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorców w polskim systemie prawnym można dzielić na podstawie kilku różnych kryteriów. Do pierwszej grupy należą przedsiębiorcy partnerscy, powiązani oraz niezależni. W przypadku partnerskich pomiędzy jednym a innym przedsiębiorcą istnieje stosunek dominacji; oznacza to, że jeden z przedsiębiorców musi posiadać minimum 25% udziałów u drugiego. Przedsiębiorca powiązany to taki, który posiada silne związki z innym przedsiębiorstwem. Warunkiem do zaistnienia takich stosunków jest posiadanie odpowiednich możliwości i środków do wywierania wpływu na decyzje drugiego przedsiębiorstwa.

Niezależność przedsiębiorcy

U przedsiębiorcy niezależnego nie zachodzą natomiast żadne powiązania; działa on całkowicie niezależnie. Inny sposób podziału wyodrębnia przedsiębiorców na podstawie wielkości prowadzonych przez nich firm. Przedsiębiorcy mali to tacy, którzy nie zatrudniają więcej niż 50 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro. Średni przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 250 pracowników i nie osiąga obrotu rocznego wyższego niż 50 milionów euro.

Obowiązki przedsiębiorcy

Znaczna część polskich firm prowadzona jest przez mikroprzedsiębiorców – do tych grup zaliczają się ci, którzy nie zatrudniają więcej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro. Istnieje ponadto kilka cech charakterystycznych, które powinien posiadać przedsiębiorca. Jedną z nich jest prywatna własność środków produkcji – przedsiębiorca musi dysponować własnymi środkami finansowymi. Jego działalność powinna generować zyski i być odpowiednio dochodowa.

Ryzyko w działalności gospodarczej

Przedsiębiorca nigdy nie może mieć stuprocentowej pewności zysku, a wszystkie jego inwestycje powinny być chociaż w minimalnym stopniu związane z pewnym ryzykiem. Samo inwestowanie i ciągłe pomnażanie dochodów również jest ważną cechą przedsiębiorcy – żadna firma nie stoi wiecznie w miejscu, bowiem wówczas zostanie szybko pokonana przez konkurencję rynkową. Głównym motywem działania przedsiębiorcy jest chęć osiągnięcia zysków, choć mogą istnieć również inne – na przykład poczucie własnego wkładu w rozwój swojego regionu i tworzenie w nim nowych miejsc pracy.

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *