Technika

Naukowcy udoskonalili oprogramowanie dronów

Michał Wolański
lis 8 2016

Jedno oprogramowanie pozwoli zarządzać całą flotą bezzałogowych samolotów i skróci o ok. 15 proc. czas sprawdzania terenu. Program może pomóc np. przy poszukiwaniu osób zaginionych. Nad takim właśnie projektem pracują inżynierowie z Politechniki Warszawskiej wspólnie z firmą Lockheed Martin.

- Projekt pozwolił stworzyć oprogramowanie komputerowe, które zarządza w optymalny sposób flotą różnych bezzałogowych platform powietrznych. Bezzałogowce, które wykonywały misję musiały przeszukać dany obszar w jak najkrótszym czasie. Oprogramowanie, które wspólnie stworzyliśmy umożliwiło skrócenie czasu przeszukiwania terenu do 15 proc. – mówi newsrm.tv dr inż. Antoni Kopyt, Politechnika Warszawska.

Programowanie dronów

Technologie rozwijane w projekcie mogą zostać wykorzystane np. przez wojsko, w ratownictwie oraz komercyjnie.

Celem trzeciej fazy projektu było rozwinięcie dotychczasowych badań optymalizacji wykonywania misji przez użycie zmodyfikowanych metod zarządzania flotą, udoskonalenie oprogramowania i ewaluację nowych metod i algorytmów optymalizacyjnych. Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje  do dynamicznego zarządzania flotą BSP, projekt może przyczynić się w istotny sposób do integracji systemów załogowych z bezzałogowymi. Badane technologie stanowią ważny krok do stworzenia metod i algorytmów, które umożliwiłyby bardzo szybkie obliczenie optymalnego sposobu wykonania misji i przekazywanie nowych poleceń z naziemnych lub powietrznych stacji dowodzenia. Program ma także na celu zachęcić młodych polskich inżynierów do pracy nad przyszłościowymi rozwiązaniami w zakresie obronności i przemysłu. Obecnie Politechnika Warszawska i Lockheed Martin poszukują nowych partnerów z Polski do prac badawczo-rozwojowych nad integracją załogowych i bezzałogowych systemów powietrznych.

Źródło: newsrm.tv

Udostępnij

Your email address will not be published. Required fields are marked *